„I’m Winston Wolf. I solve problems.”
– Winston Wolf, Pulp Fiction

O mnie

Nazywam się Paweł Szwarcbach, mam 30 lat i jestem absolwentem jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w SGH w Warszawie. W toku edukacji wyższej uzyskałem tytuł zawodowy licencjata i magistra na kierunkach, których nazwy z perspektywy czasu przestają moim zdaniem mieć jakiekolwiek znaczenie.

Przez kilka lat byłem wykładowcą na dwóch polskich uczelniach prywatnych. Od wielu lat jestem członkiem Stowarzyszenia Mensa Polska, w którym pełniłem i pełnię różne funkcje, z których najbardziej doniosłą był koordynator ds. rozwoju w randze członka zarządu.

Już pod koniec studiów (ok. 2009 roku) postanowiłem pójść własną drogą i zacząłem współpracować z członkami zarządu / właścicielami różnych firm polskich i zagranicznych w różnych aspektach, np.: pozyskiwanie finansowania, funkcjonalny rozwój systemów IT, doradztwo w zakresie procesów i HRM, interim crisis management, nowe produkty / nowe rynki, optymalizacja podatkowa i formy prawnej prowadzenia działalności. Biorąc powyższe pod uwagę, myślę że można mnie nazwać kimś w rodzaju niezależnego konsultanta / doradcy / asystenta, który łączy w sobie:

•   wiedzę dziedzinową opartą na wykształceniu i własnych badaniach
•   szerokie doświadczenie wynikające z pracy dla klientów z różnych branż w różnych aspektach
•   bardzo wysokie IQ pozwalające szybko i skutecznie zastosować tę wiedzę i to doświadczenie w nowych sytuacjach / case’ach biznesowych
•   świeże, nieszablonowe, odważne podejście do biznesu
•   nastawienie na szybkie, wymierne finansowo efekty przy zachowaniu zasady 80/20
•   duży dystans do siebie i świata

Jeśli to dla kogoś istotne, to w wolnym czasie lubię koncerty symfoniczne i szybkie samochody. Nie lubię natomiast kotów, chyba że śmieszne w Internecie.

Oferta

ikony1

Biznes bez podatków i odpowiedzialności prywatnym majątkiem

Potrafię dobrać, założyć i przekształcić w różne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce lub za granicą pozwalające na obniżenie podatkowych i niepodatkowych obciążeń lub eliminację odpowiedzialności majątkiem osobistym.

Forma współpracy:
płatność za dowiezienie wymiernego dzieła

ikony3

Manager Chrzestny

W toku pisania pracy doktorskiej na temat zarządzania organizacjami przestępczymi w Polsce posiadłem, większą niż przeciętny człowiek, wiedzę na temat zarządzania organizacjami przestępczymi w Polsce, które uznaję za istotnie skuteczne w zarządzaniu. Potrafię przedstawić ten model, eliminując elementy nielegalne, a przy dobrej współpracy z klientem także go wdrożyć.

Forma współpracy:
doradztwo lub szkolenie

ikony2

Strategia Nisko Wiszącej Krowy

W toku życia osobistego i zawodowego opracowałem Strategię Nisko Wiszącej Krowy, choć (jeszcze) nie opracowałem do niej 150 white paperów z diagramami procesu, cyklu, hierarchii i relacji. SNWK kładzie nacisk na dużą swobodę i elastyczność w działaniu organizacji oraz ciągłe wychwytywanie i wykorzystywanie szybkich, łatwo dostępnych, nisko nakładowych okazji, płynących głównie z jej otoczenia. Potrafię przedstawić tę strategię, a przy dobrej współpracy z klientem także ją wdrożyć.

Forma współpracy:
doradztwo lub szkolenie

ikony4

Dotacje na rozwój firmy, ktore obniżają podatki

Potrafię pozyskać finansowanie bezzwrotne (znane i lubiane dotacje unijne), finansowanie prywatne głównie w formie indywidualnych inwestorów oraz znam ludzi, którzy potrafią pozyskać finansowanie dłużne w różnej formie. Potrafię też uzyskać dla przedsiębiorstwa status Centrum Badawczo-Rozwojowego co może przydać się przy pozyskiwaniu finansowania bezzwrotnego lub może obniżyć obciążenia z tytułu CIT.

Forma współpracy:
płatność za dowiezienie wymiernego dzieła

ikony5

Whatever you may need

Jak wynika choćby z moich referencji (poniżej), poza czterema wymienionymi tutaj podstawowymi paczkami usług potrafię też doradzić, a czasem nawet wykonać, w różnych innych aspektach. Jednak jak to w przypadku consultingu – jak jest chemia to będzie współpraca, jak nie ma chemii to nie będzie niczego.